Curriculum Vitaes


CURRICULUM VITAES FOR MARIT HOLTEN

 

Fødselsdato:     20.07.1955

Adresse:           Nedre Suldalsgate 1, 4012 Stavanger

Telefon:            92 84 05 04

Sivilingeniør i Prosessmetallurgi NTH 1981 med erfaring innen Forskning og Utvikling, hardmetallproduksjon, IKT, IKT anvendelse, utbygging og drift av gass- og oljeplattformer, driftsstøtte og prosjektstyring. Tolk og translatør mellom bosnisk/kroatisk/serbisk og norsk med erfaring fra politi- og rettstolking, tolking innen helse- og sosialvesenet samt annen tolking og oversetting. Statsautorisert translatør bosnisk, kroatisk og serbisk til norsk 2007.

 

Nåværende arbeidssituasjon

Startet eget firma 01 nov 2005: BKS-Komunikator Marit Holten, kommunikasjonstjenester Bosnisk, Kroatisk, Serbisk – Norsk. Organisasjonsnummer 988 718 793.

 

Arbeidslivserfaring:

2002 – 2005: Freelance tolk og oversetter, hovedoppdragsgiver: Interpreto, Stavanger.

2002 – 2005: Student

2001 / 2002 : Sabbatsår, reise rundt jorda.

1999 – 2001: Statoil TPK, Overingeniør prosjektoppfølging

1996 – 1999: Statoil Standardisering og Informasjonsstyring, Overingeniør IKT anvendelse / digital samhandling. Iverksettelse av tiltak basert på anvendelsesanalysen utført i 1995 –1996: Endring av arbeidsprosesser for bedre utnyttelse av eksisterende datasystemer.

1995 – 1996: Statoil Data Innføringsstøtte, Overingeniør, IKT anvendelsesstøtte med brukerperspektiv. Prosjektleder for anvendelsesanalyse i Statoils oppstrømsområde, på oppdrag fra Standardisering og Informasjonsstyring.

1991 – 1995: Statoil DDS Satellitter, Overingeniør, teknisk koordinering for byggherreorganisasjonen ved ombygging av Statfjord C, for tilknytning av Statfjord Nord og Statfjord Øst satellittfelter.

1991: Statoil DDS Driftsteknikk, Senioringeniør, materialteknologi.

1990 – 1991: Svangerskapspermisjon 7 mnd.

1989 – 1990: Statoil DDS. Driftsrådgiver Statfjord C / Senioringeniør Driftsteknikk

1987 – 1989: Statoil DDS Driftsteknikk, Senioringeniør, prosessdata / prosessinformasjon

1985 – 1987: Statoil Transportdivisjon, Senior Systemkonsulent,  Dataadministrasjon og systemutvikling.

1982 – 1985: ScanRope AS, Avdelingsingeniør Hardmetallavdelingen

1981: Sintef Avd. 34 Metallurgi, forsker

 

 

UTDANNING

 

Fagnr.:

Fagnavn

Utdanningsinstitusjon:

Tidspunkt:

Poeng[1]

 

Statsautorisert Translatør

Norges Handelsshøyskole

Høst 2007

   30

 

Etablererskolen

Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Høst  2005

 

TOTY130

Tolking innenfor offentlig tjenesteyting. Tolkespråk: Bosnisk/Kroatisk/Serbisk

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høst 2004

   30

BKS200

Bosnisk/kroatisk/serbisk mellomfagstillegg

Universitetet i Oslo

Vår  2003

   30

BKSG

Bosnisk/kroatisk/serbisk

grunnfag

Universitetet i Oslo

Høst 2002

   60

FOLING

Forprøve i lingvistikk

Universitetet i Oslo

Sommer 2002

     9

 

Eksamensrettet etterutdanningskurs i:Offshore Processing

Universitetet i Trondheim, Norges Tekniske Høgskole

Vår 1989

     6

 

Eksamensrettet etterutdanningskurs i: Implementing PC-based project management systems in Norwegian industry

Universitetet i Trondheim, Norges Tekniske Høgskole

Høst 1988

     6

64019

Frivillig fag:

Verktøymaskiner

 

Universitetet i Trondheim, Norges Tekniske Høgskole

Sommer 1983

     6

55041

Frivillig fag:

Keramisk teknologi

Universitetet i Trondheim, Norges Tekniske Høgskole

Vinter 1981/82

     6

 

Eksamensrettet etterutdanningskurs i:

Anvendelse av fasediagram innen kjemisk, keramisk og metallurgisk industri

Universitetet i Trondheim, Norges Tekniske Høgskole

Høst 1981

     6

 

Sivilingeniør i prosessmetallurgi

Universitetet i Trondheim, Norges Tekniske Høgskole, Bergavdelingen

Feb 1981

  270


KURS

 

Kursnummer / navn

Arrangør

Tidsrom

Varighet

Jus II – Modulbasert opplæringsprogram

Interpreto Språktjenester

Feb   2004

 4 dager

Helse II – Modulbasert opplæringsprogram

Interpreto Språktjenester

Nov  2003

 4 dager

Helse I – Modulbasert opplæringsprogram

Interpreto Språktjenester

Mars 2003

 4 dager

Jus I – Modulbasert opplæringsprogram

Interpreto Språktjenester

Nov  2002

 4 dager

Simultantolking I – Modulbasert opplæringsprogram

Interpreto Språktjenester

Høst 2002

 2 dager

Introduksjonskurs for nye tolker

Interpreto Språktjenester

Okt   2002

 4 dager

1233 1284 Feltutvikling

Statoil

Vår   1998

 8 dager

Women in Management

The Center for Professional Advancement

Vår   1995

 4 dager

Process Plant Start-up

The Center for Professional Advancement

Feb   1994

 4 dager

1233 0884 Beredskapsledelse Taktisk trening

Statoil

Sept  1992

 5 dager

1750 0043 Gassfriing / lekkasjetesting

Statoil

Juni  1991

 3 dager

2007 © BKS-Komunikator       www.bks-komunikator.no       E-post        +47 92 84 05 04        988 718 793 MVA