Kompetanse


BKS-Komunikator er et enkeltpersonforetak. Innehaver er sivilingingeniør med 20 års bred erfaring fra metallurgi og oljeindustri innen bl.a.:
  • forskning,
  • prosjektstyring,
  • kvalitetssikring,
  • IKT anvendelse,
  • utvikling og drift av prosessanlegg.
Morsmål: Norsk
Andrespråk: Kroatisk fra 1972
Gode engelskkunnskaper og brukbar tysk.
Mellomfag i Bosnisk, Kroatisk, Serbisk i 2003
Eksamen i "Tolking innen Offentlig Tjenesteyting" i 2004
Erfaring som tolk og oversetter siden 2002, spesielt innen JUS og medisin.
Statsautorisert translatør bosnisk, kroatisk, serbisk - norsk 2007
2007 © BKS-Komunikator       www.bks-komunikator.no       E-post        +47 92 84 05 04        988 718 793 MVA