Tjenester


Prosjektstyring:
Deltagelse på vegne av oppdragsgiver i prosjektfaser fra mulighetsstudie til ferdigstilling.

Forhandlinger:
Deltagelse på vegne av oppdragsgiver ved myndighetskontakt, kontraktsforhandlinger m.m.

Tilrettelegging:
Organisere og/ eller delta på forretningsreiser til Bosnia, Kroatia eller Serbia og Montenegro.

Oversettelse:
Oversette juridiske, tekniske, økonomiske eller medisinske dokumenter fra bosnisk, kroatisk eller serbisk til norsk.

Tolking:
Rettstolking begge veier mellom bosnisk, kroatisk eller serbisk og norsk.
Tolking av teknisk, økonomisk og medisinsk dialog, begge veier mellom bosnisk, kroatisk eller serbisk og norsk.
2007 © BKS-Komunikator       www.bks-komunikator.no       E-post        +47 92 84 05 04        988 718 793 MVA