БКС-Комуникатор


БКС-Комуникатор нуди бољу процену норвешким и међународним пројектима и установама у Босни, Црној Гори, Хрватској и Србији.

На том подручју постој могућност неспоразума у комуникацији што може довести до нежељених правних, безбедносних и економских последица. Коришћење трећег језика у међусобним односима страна са различитим културно-јеѕичким пореклом повећава ризик од неспоразума.

БКС-Комуникатор може допринети смањену ризика комбинацијом стручности и културно-лингвистичког знања.
Kontakt BKS-Komunikator:
Ditt navn:


Din e-post adresse:


Melding:


   
2007 © BKS-Komunikator       www.bks-komunikator.no       E-post        +47 92 84 05 04        988 718 793 MVA