BKS-Komunikator


BKS-Komunikator tilbyr økt forutsigbarhet til norske og internasjonale prosjekter og etableringer i Bosnia, Kroatia, Montenegro og Serbia.

I all samhandling kan ulik fortolkning føre til misforståelser og uønskede juridiske, sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser. Når to parter med forskjellig språk og kultur kommuniserer på et tredje språk, øker risikoen for misforståelser.

BKS-Komunikator kan bidra til å redusere risiko med en kombinasjon av faglig, kulturell og språklig kompetanse.

Kontakt BKS-Komunikator:
Ditt navn:


Din e-post adresse:


Melding:


   
2007 © BKS-Komunikator       www.bks-komunikator.no       E-post        +47 92 84 05 04        988 718 793 MVA